Bistandsadvokat: Maren Uelands etterlatte ikke opptatt av erstatning