– Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten