– For oss er ikke hensikten å straffe noen. Det viktigste er at en slik tragisk hendelse ikke skal gjenta seg.

Det sier fylkeslege Bjørn Øygard til Altaposten, når det gjelder saken der en 13-åring tok livet sitt i januar i fjor, og som Altaposten hadde en bred dekning av fredag 26.januar.

Fylkesmannen retter kritikken hovedsaklig på systemet og ikke enkeltpersoner. De utelukker likevel ikke at enkeltpersonell kan ha gjort dårlige vurderinger. «Dette gjelder overlegen som avventet personlig medikamentkontroll til 8 uker etter medikamentjustering og psykologspesialistene og familieterapeuten som ikke kontrollerte behovet for videre oppfølging».

– Ikke fare for pasientene

Fylkeslege Bjørn Øygard sier til Altaposten, at det i denne saken ikke er vurdert at det er noen ansatte som vil være til fare for pasienter videre fremover.

– Dette er en tilsynssak som vi ikke har oversendt til Statens helsetilsyn. Saker som oversendes helsetilsynet blir vurdert utfra å gi en advarsel, man kan bestemme at vedkommende ikke får skrive ut medikamenter eller man kan frata en lege autorisasjonen. Men denne saken er ikke sendt helsetilsynet, så her blir ingen av delene aktuelle, sier Øygard.

Han føyer til:

– Når en sak sendes til helsetilsynet er det fordi vi vurderer at en lege kan være til fare for pasientene. I denne saken er ikke dette tilfellet. Vi vurderer det at BUP Alta og alle de involverte er svært berørte av saken og at de vil gjøre alt de kan for å lære av dette. For oss er ikke hensikten å straffe noen. Det viktigste er at en slik tragisk hendelse ikke skal gjenta seg. Samtidig vil jeg si at jeg har dyp medfølelse med foreldrene. Dette er en forferdelig trist sak.

– Når det gjelder overlegen, så gir hun to ulike forklaringer på hvorfor hun endret medisindosene på Fluoxitin den 23.januar, da mor ringte og ba om ny resept. I møte med foreldrene 9. februar, etter datterens død, medga hun at dette var gjort ved en feiltakelse, på grunn av at hun printet ut den gamle resepten der dosen var på 20 mg. Mens i redegjørelsen til Fylkesmannen senere, sa hun at dette var gjort bevisst, fordi jenta hadde fått Tolvon i tillegg. Hvordan ser du som fylkeslege på at hun enten i møte med foreldrene gir feil forklaring, eller at hun prøver å pynte på sannheten i redegjørelsen til Fylkesmannen?

– Ja, det er rett at det er litt ulike nyanser i måten hun har forklart seg på, men det kan også skje erindringsforskyvning og det kan skje at man får ny informasjon som gjør at det blir en forklaringsforskjell. Jeg tror ikke dette var en bevisst strategi på å fordreie sannheten eller på å manøvrere seg ut av et ansvar, sier fylkeslege Bjørn Øygard.