Petroleumstilsynet: Melkøya-brannen en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie

foto