Sentralbanksjefen oppfordrer politikerne til å kutte oljepengebruken til godt under 3 prosent