Skoleklasser fra en rekke skoler i Bodø i karantene