Altaposten vil frem mot valget presentere de politiske partiene i fylket. Vi gjør oppmerksom på at vi har en egen nettpresentasjon i tillegg til presentasjonen over to sider i papiravisen. Nettpresentasjon er ment som et suplement til presentasjonen i papiravisen. Rekkefølgen i offentliggjøringen er ulik fra papir til nett.

Nr 1 Astrid Daniloff, 67 år, selvstendig næringsdrivende. Bjørnevatn, Sør-Varanger

foto

Nr 2 Knut Klevstad, 50 år. Driftsleder Alta

foto

Nr 3 Turid Lien, 45 år, Fysioterapeut, Hammerfest

- Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt).

– KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Verdiforankringen i den kristendemokratiske ideologien utgjør et alternativ til de mer systemorienterte ideologiene på høyre- og venstresiden.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

–Vi trenger et skifte! Vi går til valg på at Norge trenger en ny regjering, med en ny kurs for å sikre mer valgfrihet og bedre vilkår for barnefamiliene, en verdig eldreomsorg, flere lærere og bedre læringsmiljø i skolen og et samfunn bygd på kristne verdier og respekt for menneskeverdet. KrF vil bidra til at et ikke-sosialistisk flertall ved valget skal føre til at landet får en ikke-sosialistisk regjering etter valget.

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

– Jeg tipper 4 %. Vi fikk 3,2 % i 2009, og jobber hardt hver dag for at vi skal hanke inn nye velgere.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest?

– Regjeringens håndtering av surrogati har vært preget av unnfallenhet og en holdning til barn som en vare. Vi har i rødgrønn periode mistet en rekke verdifulle tilbud innen rus & rehabilitering, og trøkket på psykisk helsetilbud er borte. At vi mistet Finnmarkskollektivet i vår er ufattelig trist.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

– Tror ikke det er en enkeltsak, men at velgerne vil ha nye løsninger.