Både Kløfta og RV94 inn mot Hammerfest planlegges ferdig innen 2027

foto