Der kom vårflommen i Altaelva – vannføring på 930,133 kubikkmeter per sekund!

foto