Telenor vurderer ulike alternativer i Myanmar

foto