Stemte mot at Alta fritt skal få velge fylkestilhørighet

foto