Legger skattesak på is for å vurdere praksis

foto