Rømningsveier blokkeres av snø, trues med bruksforbud

foto