Mener distriktene ikke har tid til nok forebyggende arbeid