Fullvaksinert helsepersonell i kritiske funksjoner får unntak fra innreisekarantene