Politi og kommune har et felles ansvar for at samarbeidet fungerer godt