Hun er stjerne-eksempelet på hvorfor Altas befolkning øker jevnt og trutt og er blant de aller yngste i landet. Siw Janne blir nemlig trebarnsmor i løpet av måneden, og er ikke mer enn 25 år selv.

– Har alltid hatt lyst på tre barn. Men når nummer tre er ute, er det stopp, gir hun beskjed om.

– Nei, du er ikke ferdig, protesterer jordmor Hilde Søraa, som er glødende engasjert i fødselspolitikk.

Vi traff damene da Siw Janne var til kontroll hos Søraa på føden på Alta helsesenter i formiddag. Om to uker har hun termin – og skal føde i Alta. Da blir Viktoria (7) og Madeleine (2) storesøstre til en bror eller søster.

Landsgjennomsnittet er i underkant av to fødsler pr kvinne, men Siw Janne følger god tradisjon i Alta og legger altså på en ekstra. Hvorfor det?

– Fordi jeg alltid har ønsket meg det. Fordi det er trygt og godt å få unger i Alta. Vi har alt her, det eneste vi mangler er sykehus, slår 25-åringen fast.

Hun har bodd hele sitt liv i kommunen, og har alle sine nærmeste her. Den tryggheten det gir, gjorde at hun ikke nølte med å oppfylle drømmen om tre barn.

– Hadde jeg flyttet for å bo i en annen by, uten barnas besteforeldre rundt meg, hadde jeg antakelig bare fått ett barn. Men jeg føler veldig trygghet ved å bli mor i Alta, og den eneste bekymringen jeg har er at det ikke skal være barnehageplass her til de to yngste, sier hun.

– Slapp bare av, Siw Janne, barnehageplass skal ikke bli noe problem, repliserer Søraa. Ap-politikeren konstaterer at det i dag er full barnehagedekning i kommunen og så mange plasser under planlegging at alle som vil får plass i årene framover. Hun konstaterer også at veksten er mye større enn forventet.

– 18.000 innbyggere skulle vi ifølge prognosene ikke være før i 2012. Det er ikke enkelt å planlegge for en slik vekst, men hyggelig er det, synes den erfarne jordmora, som sammen med sine kolleger har tatt i mot 96 barn på fødestua hittil i år.

TRYGT OG GODT: Siw Janne Dreyer skal snart sørge for at Madeleine (2) blir storesøster. Da blir 25-åringen samtidig trebarnsmor og passer således godt inn i bildet av byen der mange blir mor i ung alder og får mange barn. Foto: Vidar Kristensen
SISTE SJEKK: Jordmor Hilde Søraa gleder seg over at så mange altadamer får barn. Foto: Vidar Kristensen