Dette lovet Monica: Kamp for nærskolen, unngå gigantskoler og sentralisering

foto