Det er kriseledelsen som onsdag avgjorde at det blir endringer fram til juleferien.

De fleste på Teams

I et informasjonsbrev fra rektor Anna Margrethe Hætta klargjøres hva som blir gjennomført.

• Småskoletrinnet (1.-4. trinn) skal ha tilnærmelsesvis vanlig skole. De deler klassene i to grupper og hver gruppe får eget klasserom. Klasserom blir på barneskolen og i brakkeriggene ved Báktehárji.

• Mellomtrinnet (5.-7. trinn) har hjemmeskole og undervisning på Teams.

• Ungdomstrinnet (8.-10. trinn) har hjemmeskole og undervisning på Teams.

– Elever på småskoletrinnet møter på sine ordinære klasserom og får videre informasjon der. Mellomtrinnet og ungdomstrinnet får informasjon og oppgaver på Teams, opplyses det.

Kontaktlærer sender informasjon om når elevene skal hente bøker, Ipad og PC.

Smittesituasjonen

Koronasituasjonen i Kautokeino har variert en del gjennom forvinteren. Tirsdag ble det meldt om hele seks smittede og 17 i isolasjon. Torsdag morgen var det fortsatt ikke meldt om smitte for onsdagen, ifølge kommunens hjemmeside, mens 15 var i isolasjon.