Norge innfører ytterligere tiltak mot Hviterussland

foto