VG: Drept og drapssiktet i Oslo ble tyveridømt sammen

foto