Ole-Karstein skal lede ny satsing på service for oppdrett

foto