Foreslått endring i kontantstøtteordningen skal sikre større åpenhet

foto