– Fylkesvei 889 er en nasjonal turistvei, men det er også en arbeidsplass

foto