Denne massive fiberbyggingen er et tiltak for å gjøre landsdelen rustet for fremtiden. Det er et samferdselsprosjekt i form av en sjøkabel som skal legges langs norskekysten. Uten denne kabelen vil ikke næringslivet få de rammebetingelsene de trenger.

– Romfartsmiljøet på Andøya og fremtidig styring av satellitter er et eksempel på næringsaktører som krever stor kapasitet. God tilgang til internasjonale fiberforbindelser vil være et stadig økende krav. I tillegg til at utdanning, industi og forskning er avhengig av å kunne sende og motta store datamendger fort, sier Ingelin Nordsjø, fylkesråd for næring i Nordland, i en pressemelding.

Den nye E39, som Nordsjø kaller det, er et prosjekt for de neste 100 år. Store og viktige samarbeidspartnere har gått sammen for å få det til å skje.

– Mine politiske kolleger i Trøndlag, Troms og Finnmark er svært viktige samarbeidspartnere. Jeg er veldig glad for at alle er med og drar dette lasset. Skal vi løfte en tung fibersatsing politisk, må vi stå sammen, og dette er startspunktet. Det gir også ekstra tyngde at LO, NHO og næringslivet er med, sier fylkesråden.

Målet for satsingen er å raskt få fart og oversikt på fiberutbyggingen. Det er selskapet «Analysys Mason» som skal gjennomøføre arbeidet med undersøkelsen.