En meter mellom snøhauger og strømlinjer: Ber brøytemannskapene være oppmerksom

foto