Trafikklys-ordning skal bidra til riktige tiltak når skolene starter opp

foto