I perioden 23. juni til 13. juli i år befant det rumenske paret seg i Finnmark. Her drev de aggressiv markedsføring i et forsøk på å få solgt sine ringer og smykker. Ved flere anledninger stanset de tilfeldig forbipasserende ved hjelp av bilen sin, før de forsøkte å «pushe» de falske gjenstandene på kundene.

Ved en anledning i Alta, forsøkte de blant annet å selge en politibetjent sine falske gullvarer. Da han avslo, opptrådte paret veldig aggressivt, forklarte betjenten.

Fant 69.000

13. juli ble rumenerne anholdt av politiet i Hammerfest. Her ble det funnet og beslaglagt 69.000 kroner og 57 tykke ringer med gullfarge.

I avhør nektet paret for at de hadde solgt eller forsøkt å selge ringer eller andre gjenstander i Norge. De var til eget bruk.

Når det gjaldt pengene, hevdet kvinnen at det var penger hun hadde hatt med seg til landet i form av euro. Hun kunne imidlertid ikke redegjøre for hvordan pengene hadde blitt vekslet inn til norske kroner.

Trengte ikke tillatelse

Retten fant det i sin vurdering bevist at de to hadde solgt de falske gjenstandene. Men om de kunne dømmes «for som utlending i riket å ha tatt lønnet eller ulønnet arbeid, eller drevet ervervsvirksomhet uten å ha arbeidstillatelse», det var verre.

Om de hadde hatt «arbeid» eller «ervervsvirksomhet», i Norge ville de trengt arbeidstillatelse. Retten konkluderer etter en lengre utredning med at virksomheten til paret ikke kan gi grunnlag for bortvisning i henhold til utlendingsloven. Blant annet viser tingretten til liknende dommer som angår prostitusjon.

Dette betyr samtidig at de ikke har utført arbeid eller ervervsvirksomhet som krever arbeidstillatelse etter en annen paragraf i utlendingsloven.

Kunne blitt dømt

– Hadde de tiltalte ønsket å bedrive for eksempel lovlig torgsalg av gjenstandene de solgte og forsøkte å selge, ville situasjonen vært en annen, skriver retten.

– Det er imidlertid de asosiale, uhederlige og dels ulovlige elementene i de tiltaltes virksomhet som gjør at det etter rettens mening ikke kan kreves arbeidstillatelse. De tiltalte må således frifinnes for kravet om straff etter tiltalebeslutningen, fortsetter Hammerfest tingrett.