Tre utvalg skal sørge for oppdelingen av Troms og Finnmark

foto