Rapport: Tre broer i Alta har skader som truer trafikksikkerheten

foto