Milliondryss til barnehager

Holmen barnehage får støtte fra Sametinget. Foto: Rita Heitmann