Alta-råd til byutvikling i Troms

Alta har gått fra tre sentre til ett senter. Her fra skiferlegging foran Nordlyskatedralen for en del år tilbake. Foto: Vidar Kristensen