– Kjøresporene som har oppstått etter skogryddingen vår er ikke pene. Det har vært en fuktig sommer. Forholdene var så dårlige at vi valgte å trekke oss ut, forteller Jacob Grønn, prosjektleder i Statnett.

I stedet flyttet de aktiviteten til Reisadalen, der det er bedre veier langs traseen til den nye 420 kV kraftlinja.

– Vi skal glatte ut før vinteren med en mer egnet gravemaskin, sier han.

Grønn mener de skal kunne ha gjort dette innen et par uker.

Ikke ulovlig

Prosjektlederen påpeker at alt de har gjort er i henhold til miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) godkjent av NVE.

– Vi har ikke gjort noe ulovlig, forteller Grønn.

Skogbrukssjefen i Alta, Tor Håvard Sund, synes ikke sårene i naturen er så ille.

– Bildene er sikkert tatt der det ser verst ut, og jeg har sett verre. Men det bør jevnes ut, sier Tor Håvard Sund.

– Jeg kan forstå at turgåere reagerer. Tiden leger alle sår og straks de slutter å kjøre, vil gresset komme tilbake, mener skogbrukssjefen.

Resten til vinteren

Skogryddinga til Statnett skal være gjort før våren. Tømmeret som ligger igjen  transporterres ut vinterstid.

– Byggearbeidene fra Reisadalen til Skillemoen starter til våren, og da skal  skogryddinga være gjort. Balsfjord – Reisadalen starter vi med om en måneds tid, forteller Jacob Grønn.

– Det vil kunne oppstå kjørespor under hele denne anleggsperioden, men vi vil alltid rydde opp etter oss, fastslår han.