– Digitalt fylkesting svekker den politiske debatten

foto