– Finnmark blir et konkursbo uten budsjettdisiplin