Norge tilpasser karanteneregler for film- og serieproduksjoner

foto