Mens det den siste tiden har vært faregrad 1 (liten) for skred i Vest-Finnmark, endrer dette seg radikalt i helga. For der et lag med skare oppå snøen har sørget for stabile forhold, vil det varslede regnværet gjøre at skredfaren i løpet av kommende døgn øker til faregrad tre (moderat).

«Regn fører til økende skredfare. Gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred. Ustabile flak med nysnø over mildværsgrensa», heter det på varsom.no.

Også den ventede, kraftige vinden bidrar til den forhøyede skredfaren.

«Skred som løses ut i disse lagene kan bli store», skriver skredekspertene på varsom.no

Alarmen blinker i Troms

Får skredfaren deg til å vurdere å ta turen andre steder på ski eller med scooter, anbefales ikke Troms. I de nordligste regionene varsles moderat fare for skred (faregrad tre), mens det Indre Troms og videre sørover lørdag er stor fare for skred, faregrad fire.