Drar til Oslo for å få Forsvaret til å betale for ny kai

foto