Valgansvarlig i Alta kommune, Bjørn Conrad Berg, opplyser at 20,9 prosent av velgerne i Alta har stemt i løpet av dagene forhåndsstemmingen har vart. Ved valget har også ungdom fra 16 år og oppover muligheten til å avgi stemme, noe som bringer det totale antall stemmeberettigede i Alta til over 17.000.

foto

I rene tall er det 3.573 som har avgitt forhåndsstemme. På valgdagen, tirsdag 10. mai, åpnes det fem stemmelokaler. Disse er:

  • Alta Rådhus, åpent fra 08.00 til 20.00

  • Elvebakken skole åpent fra 12.00 til 20.00

  • Bossekop skole åpent fra 12.00 til 20.00

  • Talvik samfunnshus åpent fra 14.00 til 19.00

  • Leirbotn samfunnshus i Kviby åpent fra 14.00 til 19.00