– Loppa Høyre vil alltid forholde seg til vedtatte budsjetter