Bærumsmann tilstår å ha mottatt millionbestikkelser fra Kina og Hongkong