14.000 togavganger innstilles på grunn av vedlikeholdsarbeid i sommer