Russland betegner internasjonale Navalnyj-reaksjoner som «hysteri»