– Dette må vel kunne betegnes som en ordfører-storm? spør lokalmedisinsk leder av flyambulansebasen i Alta gjennom 18 år, Jan Eggesvik.

Han har gjennom et halvt liv kjempet en intens kamp for å sikre Alta og Finnmark en forsvarlig flyambulansetjeneste. Nå er luftambulanseberedskapen i Finnmark dårligere enn på mange år.

– Undertegnede følger nøye med på alle avviksmeldinger fra legevaktene rundt om i fylket, og jeg er fortsatt bekymret for pasientenes liv og helse på grunn av for dårlig beredskap på luftbambulansen, sier Eggesvik til Altaposten.

Samlet Finnmark

I uttalelsen fra ordførerne i Finnmark heter det at

Statens luftambulanse angivelig har forsøkt å iverksette umiddelbare administrative tiltak for tjenesten siste uker.

«Imidlertid er vi kjent med at det stadig innmeldes svært alvorlige avvik til Helsetilsynet i Finnmark, sist fra Vadsø 24/3-06 og fra Alta 2/4-06. Som tidligere dreier det seg om forsinket responstid på inntil 2-3 timer på alvorlige akutte oppdrag i forhold til tidligere kvalitet i tjenesten i perioden 1988 – 1999 der man fikk fly klart ved basens flyplass innen 30 minutter fra rekvirentenes alarm av akuttoppdrag. Forsinkelsene ser fortsatt ut til å skyldes manglende ressurser og utfløyet personell, men også etter vårt syn feilprioriteringer av finnmarksflyene i beredskap ved blant annet å sende Alta-fly til Svalbard i stedet for å benytte eksempelvis Tromsø-flyet eller flyet i Brønnøysund som stort sett er opptatt med overflyttingsoppdrag mellom sykehus.»

Mer ressurser

Ordførerne viser at det er behov for mer ressurser for å kunne tilby en forsvarlig ambulansetjeneste i Finnmark. Det innebærer styrking av tjenesten med ett ambulansefly i dagvaktberedskap som kan inngå i overflyttinger mellom sykehus. Lokalisasjonen av dette flyet kan være i Tromsø eller Bodø.

Ordførerne tar også til ordet for å få overført disposisjonsretten over finnmarksflyene fra AMK-UNN til AMK Hammerfest og Kirkenes.