Mengden koliforme bakterier er 1 per 100 milliliter vann. Øyvind Fossli, førsteinspektør ved distriktskontorkontoret for Mattilsynet i Vest-Finnmark, sier at dette er lite, men at det kan være nok til å bli syk. Det er nulltoleranse for koliforme bakterier i drikkevann.

– Kolliforme bakterier er en mage/tarm-bakterie, men kan også finnes naturlig i grunnen. Anlegg uten rensing er derfor utsatt. Dersom man finner koliforme bakterier i vannet et sted, er dette et faresignal for alt vannet fra kilden. Prøvene kan variere fra dag til dag når man tar stikkprøver. Dersom det ikke er koliforme bakterier i vannet fredag, eller påfølgende uke, kan det oppstå igjen senere. Man må ta dette alvorlig, sier Fossli.

Han vil skryte av Kautokeino kommune for rask reaksjon denne gangen. At kommunen gikk ut med varsel om koking av vann straks prøvene var klare, ser han på som tillitsvekkende.

– Det er veldig bra og Kautokeino kommune skal ha ros for reaksjonen, sier han.