– Kommunen skal være pådriver for å få etablert et opplevelsessenter i Máze

foto