– Behovet for å kjøre forbi drosja med ATV, må det jo her kunne stilles spørsmål om