Altaværing kjørte med rus i blodet og kniv på gulvet

foto