Legger ned butikken: – Jeg blir ledig om noen trenger en kar som står på

foto