Regnet på nybygg mot Helse Nords instruks

Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord, har signert oppdragsdokumentet. Her fremgår at regionhelseforetaket vil ha oppgaven løst innenfor eksisterende bygningsmasse. Sykehusbygg mener det bør bygges et dedikert bygg med tilhørende tekniske rom om man ender på en 10cfu-stue. Foto: Helse Nord